Vognporten 11 (Forbrændingen) 2620 Albertslund

Til

 

Medlemmerne af Klatreklubben Skorstenen

 

Albertslund, den 26. februar 2020

 

Generalforsamling 25. Marts 2019 kl. 20:00

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

Dagsorden

 

1.          Valg af dirigent

2.          Valg af referent

3.          Valg af stemmetællere

4.          Bestyrelsens beretning

5.          Regnskab for 2019

6.          Budget for 2020 herunder fastsættelse af kontingent

7.          Indkomne forslag

8.          Valg til bestyrelsen. På valg er:

a.       Formand

b.        Sekretær

c.       Bestyrelsesmedlem

d.        Bestyrelsesmedlem

9.          Valg af suppleanter til  bestyrelsen.

10.    Valg af intern revisor og revisorsuppleant

11.    Eventuelt

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 11. Marts 2020. Forslag kan mailes til klatreklubben.skorstenen@gmail.com

 

Generalforsamlingen afholdes på Forbrændingen, Vognporten 11, 2620 Albertslund. 

Vel mødt

 

Bestyrelsen for Klatreklubben Skorstenen


 

Seneste nyheder

Klatreklubben Skorstenen - Vognporten 11 - 2620 Albertslund