Vognporten 11 (Forbr ændingen) 2620 Albertslund

Til

 

Medlemmerne af Klatreklubben Skorstenen

 

Albertslund, den 9. juni 2020

 

Generalforsamling 18. august 2019 kl. 20:00

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

Dagsorden

 

1.          Valg af dirigent

2.          Valg af referent

3.          Valg af stemmetællere

4.          Bestyrelsens beretning

5.          Regnskab for 2019

6.          Budget for 2020 herunder fastsættelse af kontingent

7.          Indkomne forslag

8.          Valg til bestyrelsen. På valg er:

a.       Formand

b.        Kasser

c.       Bestyrelsesmedlem

d.        Bestyrelsesmedlem

9.          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10.    Valg af intern revisor og revisorsuppleant

11.    Valg af vedtægtsændring – ekstra bestyrelsesmedlem til bestyrelsen

12.    Eventuelt

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. august 2020. Forslag kan mailes til klatreklubben.skorstenen@gmail.com

 

Generalforsamlingen afholdes på Forbrændingen, Vognporten 11, 2620 Albertslund. Vel mødt,

 

Bestyrelsen for Klatreklubben Skorstenen

Seneste nyheder

Klatreklubben Skorstenen - Vognporten 11 - 2620 Albertslund